Το επόμενο βήμα είναι η ηλεκτρονική φωτογραφία

Μικρά Μαθήματα Φωτογραφίας

Μια φράση από τον σπουδαίο Ansel Adams 1902-1984

“I am sure the next step will be the electronic image, and I hope I shall live to see it. I trust that the creative eye will continue to function, whatever technological innovations may develop.”

«Είμαι σίγουρος ότι το επόμενο βήμα θα είναι η ηλεκτρονική εικόνα και ελπίζω να ζήσω για να τη δω. Πιστεύω ότι το δημιουργικό μάτι θα συνεχίσει να λειτουργεί, όποιες τεχνολογικές καινοτομίες κι αν αναπτυχθούν».

Δυστυχώς ο Ansel Adams δεν έζησε για να δει την τρομερή εξέλιξη της ψηφιακής φωτογραφίας. Όμως η φωτογραφική του διάνοια έφτανε ώστε να είναι σίγουρος για τον ερχομό της.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *