Το Φως δημιουργεί την Φωτογραφία

Μικρά Μαθήματα Φωτογραφίας

Μια φράση που αποδίδεται στον George Eastman (1854 – 1932) είναι η σημερινή

 

“Light makes photography. Embrace light. Admire it. Love it. But above all, know light.”

“Το φως δημιουργεί τη φωτογραφία. Αγκάλιασε το φως. Θαύμασε το. Αγάπησε το. Αλλά πάνω απ’ όλα, γνώρισε το φως”

Αυτός ο σπουδαίος εφευρέτης της φωτογραφίας που πρόσφερε στον κόσμο την ερασιτεχνική φωτογραφία και δημιούργησε μια εταιρεία κολοσσό που διαμόρφωσε την φωτογραφία για πάνω από 100 χρόνια,  στην ουσία μας λέει το αυτονόητο και το αφήνει παρακαταθήκη για όλες τις επόμενες φωτογραφικές γενιές. Το φως είναι το σημαντικότερο στοιχείο μιας φωτογραφίας για αυτό πρέπει να μας αφορά. Θαυμάστε το, αγαπήστε το, αγκαλιάστε το. Με λίγα λόγια ασχοληθείτε μαζί του με τέτοιο τρόπο ώστε να το μάθετε και να το χρησιμοποιείτε στις φωτογραφίες σας.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *