Η φωτογραφία μας μαθαίνει να βλέπουμε

Μικρά Μαθήματα Φωτογραφίας

Η σημερινή φράση ανήκει στην σπουδαία  φωτογράφο Dorothea Lange (1895 – 1965)

“The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.”

“Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα όργανο που μαθαίνει τους ανθρώπους να βλέπουν χωρίς την φωτογραφική μηχανή”

Μια εξαιρετική επισήμανση  από μια σπουδαία προσωπικότητα της φωτογραφίας. Η φωτογραφική μηχανή, η φωτογραφία δηλαδή μας μαθαίνει να βλέπουμε. Μια μεγάλη αλήθεια, κόντρα σε αυτούς που πιστεύουν το αντίθετο και συνήθως κατηγορούν την φωτογραφία σαν διαδικασία

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *