Η Φωτογραφία προσφέρει απίστευτες δυνατότητες

Μικρά Μαθήματα Φωτογραφίας

Η σημερινή φράση ανήκει στον μεγάλο δάσκαλο του φωτογραφικού κάδρου Aleksander Mikhailovich Rodchenko (1891–1956)

“Contradictions of perspective. Contrasts of light. Contrasts of form. Points of view impossible to achieve in drawing and painting. Foreshortenings with a strong distortion of the objects, with a crude handling of matter. Moments altogether new, never seen before… compositions whose boldness outstrips the imagination of painters…”.

«Αντιφάσεις προοπτικής. Αντιθέσεις φωτός. Αντιθέσεις μορφών. Απόψεις αδύνατο να επιτευχθούν στο σχέδιο και τη ζωγραφική. Προτομές με έντονη παραμόρφωση των αντικειμένων, με ακατέργαστο χειρισμό της ύλης. Στιγμές εντελώς νέες, που δεν έχουν ξαναδεί… συνθέσεις που η τόλμη τους ξεπερνά τη φαντασία των ζωγράφων…».

Aleksander Mikhailovich Rodchenko (1891–1956)

Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ζωγράφος, σχεδιαστής, γραφίστας και πανεπιστημιακός δάσκαλος αρχίζει να ασχολείται με την φωτογραφία  αμέσως μετά την Οκτωβριανή επανάσταση. Ενθουσιάζεται τόσο πολύ με το μέσο και με τις καινούργιες  μικρές και ελαφριές φωτογραφικές μηχανές  της δεκαετίας του 20′ που θεωρεί ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να πετύχει με την φωτογραφία είναι αδύνατον να τα πετύχει με την ζωγραφική και το σχέδιο, για αυτό τον λόγο χρησιμοποιεί πρώτος αυτός εντελώς διαφορετικά κάδρα από τα συνηθισμένα.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *