Η φωτογραφία είναι εικαστική και ψυχολογική έκφραση

Μικρά Μαθήματα Φωτογραφίας

Με αυτή του την φράση ένας από τους πιο επιδραστικούς δασκάλους φωτογραφίας ο Alexey Brodovitch (1898-1971), μας ξεκαθαρίζει ότι η φωτογραφία εκφράζει τα συναισθήματα του φωτογράφου και συνολικά την διάνοια  και τον ψυχισμό του.

“The photograph is not only a pictorial report; it is also a psychological report. It represents the feelings and point of view of the intelligence behind the camera.”

«Η φωτογραφία δεν είναι μόνο μια εικαστική αναφορά, είναι και ψυχολογική αναφορά. Αντιπροσωπεύει τα συναισθήματα και την άποψη της νοημοσύνης πίσω από την κάμερα».

Ένας από τους πιο επιδραστικούς γραφίστες, αλλά κυρίως δάσκαλος φωτογράφων. Μια ζωή μυθιστορηματική από την τσαρική Ρωσία στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού με ένα ενδιάμεσο σταθμό στο Παρίσι. Είναι ο άνθρωπος που νίκησε τον Πικάσο σε διαγωνισμό αφίσας δεν σας αρκεί (Διαβάστε το άρθρο μου Ο άνθρωπος που νίκησε τον Πικάσο. Τo φωτογραφικό του έργο παρότι πλούσιο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό καθώς άσκησαν μεγαλύτερη επίδραση στην εξέλιξη της φωτογραφίας οι άλλες του δραστηριότητες.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *