ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το περιεχόμενο των μαθημάτων φωτογραφίας που διοργανώνει το fotoart περιλαμβάνουν θέματα τεχνικής και αισθητικής της φωτογραφίας καθώς και θέματα ιστορίας της φωτογραφίας!