Η φωτογραφία μας μαθαίνει να βλέπουμε

Μικρά Μαθήματα Φωτογραφίας Η σημερινή φράση ανήκει στην σπουδαία  φωτογράφο Dorothea Lange (1895 – 1965) “The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.” “Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα όργανο που μαθαίνει τους ανθρώπους να βλέπουν χωρίς την φωτογραφική μηχανή” Μια εξαιρετική επισήμανση  από μια σπουδαία προσωπικότητα της φωτογραφίας. Η …

Η φωτογραφία μας μαθαίνει να βλέπουμε Read More »