Το Φως δημιουργεί την Φωτογραφία

Μικρά Μαθήματα Φωτογραφίας Μια φράση που αποδίδεται στον George Eastman (1854 – 1932) είναι η σημερινή   “Light makes photography. Embrace light. Admire it. Love it. But above all, know light.” “Το φως δημιουργεί τη φωτογραφία. Αγκάλιασε το φως. Θαύμασε το. Αγάπησε το. Αλλά πάνω απ’ όλα, γνώρισε το φως” Αυτός ο σπουδαίος εφευρέτης της …

Το Φως δημιουργεί την Φωτογραφία Read More »